twitter facebook nasza-klasa

Menu

Aktualności
Rekolecje dla narzeczonych
Historia parafii
Patron parafii
Porządek mszy św.
Kancelaria
Kontakt
Administracja

Polecamy

KATOLIK.pl

Katolickie Radio Zamość

Diecezja Zamojsko - Lubaczowska

Statystyki


XXIV Niedziela – 15 września 2019
2019-09-14 @ 12:11:57

XXIV Niedziela Zwykła – 15 września 2019

1. Dziś XXIV Niedziela Zwykła w ciągu roku. Uroczystości odpustowe
w naszym kościele filialnym – czcimy św. Stanisława KOSTKĘ. Dziękujemy
za tegoroczne plony. Uroczystościom przewodniczy Ks. Dziekan Kanonik Andrzej STOPYRA – proboszcz lubaczowskiej konkatedry.

2. Dziś przypadają kwartalne dni modlitw za dzieci i młodzież też Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Módlmy się za pracowników mediów.

3. W środę liturgiczne wspomnienie św. Stanisława KOSTKI.
W sobotę – św. Mateusza Ap.

4. Parafialna pielgrzymka do Lwowa, Krzemieńca, Paczajowa, Brodów, będzie w dniach 20 – 22 październik br. (niedziela, poniedziałek, wtorek). Ogólny koszt około 500 zł, proszę o wpłaty.

5. Dziękuję za sprzątanie kościoła pracowały: Annę KOMOSA, Wiesława PRESZ, Halina WOJTOWICZ. Proszę w najbliższą sobotę godz. 7.00: Józefa DYJAK, Janina BARAN, Bożena GLEŃ.
6. Polecam artykuły Niedzieli; Matko Bolesna twe oczy zwróć, O sercu matki, Leśna służba i misja, Kilka myśli przed wyborami, Zawód dziennikarz – wywiad ze znanym dziennikarzem, Kler komentarz dnia Witolda Gadowskiego.
7. Otrzymaliśmy kalendarze książkowe rolnicze i ścienne z wieńcami.

XXIV Niedziela – 15 września 2019

XXIV Zw. – Niedziela - 15. 09. 2019 – odpust św. Stanisława
8.00 + Artura DWORNICZAKA
10.00 + Józef LARWA
F12.00 + Za parafian
F12.00 + Franciszek PISKORSKI
F12.00 + Tomek(20 rocz.), Marianna i Michał PĘDZIWIATR,
Bronisław POŁOWNIAK i zm z tych rodzin

Poniedziałek – 16.09. 2019
18.00 – Za parafian

Wtorek - 17.09.2019
17.30 + Józefa i Apolonię PIĘTALA( co m.) – of. sąsiadów
18.00 + Janinę KRUPA

Środa – 18. 09. 2019
17.30 Katarzynę KOMOSA – of. Helena Okapiec, Regina Kowalczyk, Danuta
Wróbel, Stanisława Okapiec, Genowefa Gleń, Katarzyna Czarna,
Elżbieta Świeżak
18.00 + Zdzisław GLEŃ

Czwartek – 19 . 09. 2019
7.30 + Stanisława LARWA ( 10 co m.) – of. rodz. Ćwików, Seredów

Piątek - 20.09. 2019
18.00 + Mariannę (rocz.), Józefę SZKODA, Jana, Józefa, Czesława, Katarzynę,
Macieja, Feliksę, Jana GURDZIEL, Bolesława LARWĘ, Katarzynę,
Stanisława WOŁOT

Sobota 21. 09. 2019
17.30 – w 25 rocz. ślubu Katarzyna i Mieczysław POGRANICZNY.
18.00 + Anielę BRZYSKĄ.

XXV Zw. – Niedziela - 22. 09. 2019
8.00 + Jana LEGIECIA
F 10.00 + Władysław BLICHARZ
12.00 + Bronisława BUKOWIŃSKA


XXIII Niedziela Zwykła – 8 września 2019
2019-09-07 @ 14:59:33

XXIII Niedziela – 8 września 2019

XXIII Zw. – Niedziela - 8. 09. 2019
8.00 + Janusza, Mariannę, Jana Ryszarda LARWA, Mariannę, Tomasza
DOLINÓW, zm Dobrowolskich, Larwów, Gałków.
F 10.00 + Zofię KOWALIK, zm z KOWALIKÓW, DEMENDECKICH
12.00 + Katarzynę (40 r.), Jana, Tadeusza, Józefa BUKOWIŃSKICH,
zm. BUKOWIŃSKICH, ROJÓW, BRYŁÓW, KOWALCZUKÓW,
Anielę MALINGER, Tadeusza KOCIOŁA
Poniedziałek – 9.09. 2019
18.00 + Anielę GRASZA (7 co m.) – of. sąsiadów z ul. Wiosennej

Wtorek - 10.09.2019
18.00 + Józefa SZULA(7 co m.) – of. rodz. Szmołda

Środa – 11. 09. 2019
18.00 + Marcina, Marię, Weronikę, Bronisława POŁOWNIAKÓW,
Tomka PĘDZIWIATRA, zm z ŻMIJANÓW, KOWALIKÓW
Czwartek – 12 . 09. 2019
7.00 + Katarzyna(28 r.), Michała, Sebastiana PAWLUK, Janinę, Stanisława
GRASZA, Wawrzyńca, Jana, Teresę LEGIEĆ, Karola, Józefa OTULAK,
Bronisław OKAPIEC, Józef DUBEL, Edward, Grzegorz MYSZKA
– of. Eugeniusz Pawluk
7.30 + Bronisława( 7 r.), Katarzynę, Piotra, Jana SZCZĄCHORA, Marię, Józefa
MAZUR, Marię, Zofię, Wawrzyńca KOWALCZYK, Leokadię, Edwarda
KOPCIUCH, Władysław TARASIEWICZ oraz d.w.c.
– of. Kazimiera Szcząchor
Piątek 13.09. 2019 - św. Jana Chryzostoma
17.30 + Stanisława CZOP (9 co m.).
18.00 + Apolonię ( 6 co m.), Józefa (4 co m.) PIĘTAL – of. sąsiadów Janina,
Gałka, Stanisława Witka, Stanisława Szkoda, Danuta Padiasek, Janina
Paszko, Adam Padiasek

Sobota 14. 09. 2019 – Podwyższenia Krzyża św.
17.30 + Feliks (5 co m.) – of. KŻR
18.00 + Józef KOWALCZYK (6 co m.).

XXIV Zw. – Niedziela - 15. 09. 2019 – odpust św. Stanisława
8.00 + Artura DWORNICZAKA
10.00 + Józef LARWA
F12.00 + Za parafian
F12.00 + Franciszek PISKORSKI1. Dziś XXIII Niedziela Zwykła w ciągu roku. Taca na WSD. 8 września wspominamy M.B. Siewną - tradycyjnie poświęcamy ziarno na zasiew.

2. Z okazji przypadającego dziś 105. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy otoczmy naszą modlitwą tych, którzy muszą opuszczać swoja ojczyznę.

3. W sobotę 14 września Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Otoczmy troską nasze krzyże.

4. Z tydzień przypadają kwartalne dni modlitw za dzieci i młodzież.

5.Tego dnia Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Módlmy się za pracowników mediów.

6. Za tydzień uroczystości odpustowe w naszym kościele filialnym – czcimy św. Stanisława KOSTKĘ. Dziękujemy za tegoroczne plony.

7. Parafialna pielgrzymka do Lwowa, Krzemieńca, Paczajowa, Brodów, będzie w dniach 20 – 22 październik br. (niedziela, poniedziałek, wtorek). Ogólny koszt około 500 zł.

8. Dziękuję za sprzątanie kościoła pracowały: Anetę GANCARZ, Bożenę GAŁKĘ, Teresa SEREDA. Proszę w najbliższą sobotę godz. 7.00: Annę KOMOSA, Wiesława PRESZ, Halina WOJTOWICZ.

9. Dziękuję p. Kazimierzowi GRELAKOWI za uporządkowanie cmentarza.
10. Polecam artykuły Niedzieli; Nowe wyzwania katechezy, Odkryć Krzyż, Życie warte rozmowy, 100 – lecie parafii w Luchowie Górnym i Podhorcach Powierzyć się Maryi.
Rycerz Niepokalanej.


XXII Niedziela – 1 września 2019
2019-08-31 @ 08:29:07

XXII Niedziela Zwykła – 1 września 2019

1. Dziś XXII Niedziela Zwykła w ciągu roku. Pierwsza miesiąca września. Adoracja do Sumy. Wspominamy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Modlimy się o pokój na świecie oraz o wszystkie ofiary wojny.

2. Jutro w poniedziałek – rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny dla dzieci i młodzieży. Msza św. o godz. 8.00 i F9.00. Zapraszam też rodziców.

3. Od tego tygodnia Msza św. wieczorna będzie odprawiana o godz. 18.00.
W tym tygodniu przypadają pierwsze dni miesiąca. W piątek chorych odwiedzam od godz. 8.00.

4. W sobotę 7 września Diecezjalna Pielgrzymka Członków KŻR do Katedry
w Zamościu. Początek Msza św. o godz. 18.00, o godz. 20.00 Apel Jasnogórski. Suma odpustowa tam o godz. 12.00 dnia następnego.

5. W najbliższą niedzielę taca na WSD.

6. Za dwa tygodnie uroczystości odpustowe w naszym kościele filialnym – czcimy św. Stanisława KOSTKĘ w odnowionym kościele.

7. Parafialna pielgrzymka do Lwowa, Krzemieńca, Paczajów, Brody, Tarnopol będzie w dniach 20 – 22 październik br. (niedziela, poniedziałek, wtorek). Ogólny koszt około 500 zł.

8. Dziękuję za sprzątanie kościoła pracowały: Aniela KOMOSA, Teresa SEREDA, Józefa SERAFIN. Proszę w najbliższą sobotę godz. 7.00: Anetę GANCARZ, Bożenę GAŁKĘ, Annę KOMOSA.

9. Polecam artykuły Niedzieli; Pamięć i prawda, Trzeba przypomnieć historię, Silni historią i doświadczeniem – artykuły przypominające bolesne wydarzenia z przed 80 lat, Kościół czasów represji – w czasie wojny zamordowany został co 5 ksiądz. Obszańskie anioły – uroczystości w Obszy.XXII Zw. – Niedziela - 1. 09. 2019
8.00 + Katarzynę BUKOWIŃSKĄ
F 10.00 + Anastazję (14 r.)
12.00 + Mieczysława SOMERA – of. nauczycieli i pracowników
Z.S.Centrum Kształcenia Rolniczego

Poniedziałek – 2.09. 2019
8.00 – Za parafian
F9.00 + Edwarda (13 r.)

Wtorek 3.09.2019 – Grzegorz Wl. pp
18.00 +Wojciecha (r.), Jana, Anielę LIS,
Jana, Anielę, Adama, Krzysztofa MACHÓW

Środa – 4. 09. 2019
18.00 + Janinę SZUL – of. Lucyna Blicharz, Janina Kida, Irena Lis, Maria
Wlaź, Jadwiga Patro, Janina Larwa, Teresa Bukowińska

Pierwszy Czwartek – 5. 09. 2019
7.30 – O zdrowie i bł. Boże dla Edyty i Artura w 1 rocz. ślubu

Pierwszy Piątek 6.09. 2019
F16.30 + O zdrowie i bł. Boże dla Aleksandry w 18 rocz. ur.
18.00 + Jana SZKODĘ

Pierwsza Sobota 7. 09. 2019 –
F16.30 – Za parafian
18.00 + Katarzynę SZUL (21 rocz.), zm z SZULÓW, KIEPURÓW,
BUKOWIŃSKICH, KOWALCZYKÓW d.w.c.

XXII Zw. – Niedziela - 8. 09. 2019
8.00 + Janinę LARWA
F 10.00 + Zofię KOWALIK, zm z KOWALIKÓW, DEMENDECKICH
12.00 + Katarzynę i Jana BUKOWIŃSKICH

<< wstecz   następne >>

3 strona

 


All rights reserved ˆ 2006 - 2016

Design&Hosting by: witka.net
Internet Provider: PBKomp